เลขที่ประกาศ : 145656

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย งานประจำ NA/

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย งานประจำ NA/

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : NA/
สถานที่ : นครนายก องครักษ์ บึงศาล

อัตรา : 2

เงินเดือน : NA/

สวัสดิการ :
ประกันสังคม, หอพัก, รถรับ-ส่ง, เงินปรับประจำปี, วันหยุดพักผ่อนประจำปี, วันลาต่างๆ, งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. คุณสมบัติ 2. 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3. 2. มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การทำงานวิจัย ในระดับอุดมศึกษา 4. 3. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ และมีภาวะผู้นำในการทำงาน สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี 5. 4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน :
นครนายก

จังหวัด : นครนายก

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 03/10/2563
วัน/เวลา หมดอายุ: 03/11/2563
เข้าชม : 2 - 1128 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ St Theresa International Collegeหางานนครนายก สมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงานนครนายก
นครนายก ฝึกงานนครนายก งานชั่วคราวนครนายก งานนอกเวลานครนายก งานประจำนครนายก งานราชการนครนายก งานต่างประเทศนครนายก งานอื่นๆนครนายก