นครนายก งานประจำ นครนายก หางานนครนายก สมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครนายก งานประจำ นครนายก หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครนายก งานประจำ นครนายก หางานนครนายก สมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครนายก งานประจำ นครนายก หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครนายก Ø
หางานนครนายก สมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงานนครนายก

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 168159 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 170970

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายทางโทรศัพท์ Tele Sales มีเงินเดือนประจำ13,000 บาท!! +เบี้ยขยัน 2,000 บาท

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายทางโทรศัพท์ Tele Sales มีเงินเดือนประจำ13,000 บาท!! +เบี้ยขยัน 2,000 บาท

งานประจำ : เงินเดือน 20 บ.

งานประจำ : 20 บ. นครนายก
นำเสนอแผนประกันภัยรถยนต์ รวมถึงให้คำปรึกษาด้านประกันภัยแก่ลูกค้า ชี้ช่องนำเสนอให้ลูกค้าทราบถึงประโยชน์ความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์ที่เหมาะสมกับลูกค้า
ปิดการขายแ
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145654

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์สาขาโลจิสติกส์

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์สาขาโลจิสติกส์

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
สอนนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160715

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. แนะแนวหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยฯ ไปยังนักเรียน และสถาบันการศึกษาต่างๆ
2. จัดกิจกรรม ออกพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร
3. วางแผนการตลาด และส่งเสริมการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 167463

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายทางโทรศัพท์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายทางโทรศัพท์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครนายก องครักษ์ บึงศาล
สอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัล นิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160713

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผ่าน Social Network ต่างๆ เช่น Facebook, Website ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย และผลิต Content ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เช่น Facebook
3. วิเคราะห์ตลาดคู่แข่ง กลุ่มลูกค้า เพื่อพัฒนาช่องการขาย และขยายฐานลูกค้า
4. ส่งเสริมการตลาดขององค์กร เพื่อให้การทำงานของฝ่ายขายสามารถทำยอดขายบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. สามารถติดต่อประสานงานกับ Online Media ช่องทางอื่นๆ ได้

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160714

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขาย

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยฯ ไปยังนักเรียน และสถาบันการศึกษาต่างๆ
2. จัดกิจกรรม ออกพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร
3. วางแผนการตลาด และส่งเสริมการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 6 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 159719

ตำแหน่งงานว่าง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ตำแหน่งงานว่าง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครนายก องครักษ์ บึงศาล
สอนสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159722

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครนายก องครักษ์ บึงศาล
สอนสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159720

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
สอนนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
- ระดับปริญญาตรี


หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159723

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครนายก องครักษ์ บึงศาล
สอนสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159721

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดา - ทารกและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดา - ทารกและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นครนายก องครักษ์ บึงศาล
สอนสาขาวิชาการพยาบาลมารดา – ทารกและผดุงครรภ์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159724

ตำแหน่งงานว่างผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนวัดและประเมินผล

ตำแหน่งงานว่างผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนวัดและประเมินผล

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน
2. รับผลการประเมิน ผลการเรียนประจำภาคเรียนซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบแล้วบันทึกลงในทะเบียนแสดงผลการเรียน
3. ให้บริการเกี่ยวกับการออกเอกสารหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกระเบียบแสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน
4. ส่งแผนสำรวจ และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนรวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษา
5. จัดระเบียบและระบบการจัดเก็บรักษาเอกสารและหลักฐาน การลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
6. พิจารณาเสนอผู
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 8 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 147618

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ดูแลหอพัก

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ดูแลหอพัก

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. ดูแลงานเอกสารงานหอพัก บิลค่าน้ำค่าไฟ
2. รับเรื่องแจ้งซ่อม ต่างๆ ของหอพัก
3. ประสานงานด้านซ่อมบำรุง
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 30/10/2563

เลขที่ประกาศ : 145642

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์คณิตศาสตร์

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์คณิตศาสตร์

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : สอนนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 03/10/2563

เลขที่ประกาศ : 145655

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์สาขาการบิน

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์สาขาการบิน

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : สอนนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 03/10/2563

เลขที่ประกาศ : 145659

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ ศูนย์อาหาร

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ ศูนย์อาหาร

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. แลกคูปองอาหารให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์อาหารของวิทยาลัย
2. ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ที่รับผิดชอบภายใน ศูนย์อาหาร
3. จัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของศูนย์อาหาร ให้พร้อมใช้งาน
4. ให้บริการข้อมูล และแนะนำให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ
5. สรุปผลการทำงานในแต่ละวันให้หัวหน้างานทราบ
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 03/10/2563

เลขที่ประกาศ : 145661

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. รับ-ส่งเอกสาร
2. จัดเก็บเอกสารทางด้านธุรการ
3. ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป
4. ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
5. พิมพ์เอกสารต่างๆ
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 03/10/2563

เลขที่ประกาศ : 145656

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตำแหน่งงานว่างอาจารย์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

งานประจำ : เงินเดือน NA/

งานประจำ : NA/ นครนายก องครักษ์ บึงศาล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : สอนนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 03/10/2563
เลขที่ประกาศ : 145657

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A นครนายก องครักษ์ บึงศาล
1. รับผิดชอบงานในด้านไฟฟ้า ประปา แอร์และงานต่าง ๆ ในแผนกช่าง
2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 03/10/2563

เลขที่ประกาศ : 145653

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานนโยบายและแผน

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานนโยบายและแผน

งานประจำ : เงินเดือน 20,000

งานประจำ : 20,000 นครนายก องครักษ์ บึงศาล
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ และจัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็น นโยบาย แผนงาน และโครงการ แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หางานนครนายก รับสมัครงานนครนายก : 03/10/2563

หางานนครนายก สมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงานนครนายก
นครนายก ฝึกงานนครนายก งานชั่วคราวนครนายก งานนอกเวลานครนายก งานประจำนครนายก งานราชการนครนายก งานต่างประเทศนครนายก งานอื่นๆนครนายก
หางานนครนายก สมัครงานนครนายก รับสมัครพนักงานนครนายก
นครนายก ฝึกงานนครนายก งานชั่วคราวนครนายก งานนอกเวลานครนายก งานประจำนครนายก งานราชการนครนายก งานต่างประเทศนครนายก งานอื่นๆนครนายก